Ja tack!

Välj erbjudande

  • Världens HISTORIA + Hasaki Omakase-knivset
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som tillsvidareprenumeration och kan avslutas när som helst.
  • Prenumerationen betalas för 4 nummer åt gången, totalt 279,60 kr. (69,90 per nr).
  • Världens HISTORIA utkommer 18 gånger om året.
Adress
Betalning
Obs! Vid kortbetalning skickas premien snabbare.