Ja tack!

Välj erbjudande

  • Världens HISTORIA
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som tillsvidareprenumeration och kan avslutas när som helst.
  • Prenumerationen betalas för 4, 9 eller 18 nummer åt gången, totalt 287,60 (71,90 per nr), 629,10 (69,90 per nr) eller 1222,20 (67,90 per nr).
  • Världens Historia utkommer 18 gånger om året.
Adress
Betalning

Välj betalningsform